onsdag 31 mars 2010

Tjäna flis på flis?

Här är ett företag med en ny teknologi för att tillverka dieselolja av flis. Undrar om man kan få ut bensin med samma process?

Den här typen av uppfinningar fascinerar mig. En tanke: Hur skulle staten få in skattepengar från det här? Det blir ju ett visst skattebortfall när folk börjar tillverka diesel av gamla möbler och grenar från skogen, och det vill ju staten täcka upp för. Det skulle nog inte gå, utan staten finge göra som den enskilde medborgaren gör när pengarna tryter - dra åt svångremmen!

Inga kommentarer: