torsdag 28 januari 2010

Får och måste

Ofta hör man ju uttrycket "Du får inte göra X", där X ingår i delmängden av sysselsättningar i stil med att ladda ned en fil från Internet, köra bil fort, komma in genom en viss dörr, röka, beträda en gräsmatta eller sova länge på morgonen. Lika ofta hör man uttrycket "Du måste göra Y" där Y betecknar någon helt annan sysselsättning, såsom att källsortera, fylla i en blankett, jobba eller äta fibrer.

Men vad betyder det? Låt oss titta på följande ordboksdefinitioner:

får subst. -et pl. -en, snällt djur som bor på Gotland

måste subst. -et pl. -er, varm dryck tillredd på sjöfågel

Nu klarnade det något, även om meningarnas grammatiska konstruktion är något förvirrande.